SON MAKALELER

Anonim Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır?

0
Anonim Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır? Anonim şirketlerde hisse devri, bir anonim şirkette pay sahibi olan kişinin paylarını başka bir kişiye devretmesi işlemidir. Hisse...
Hamiline Yazılı Payların MKK'ya Bildirimi

Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirimi

0
Hamiline Yazılı Payların MKK'ya Bildirimi, Hamiline Pay kayıt sistemine (HPKS) kaydedilmesi, bastırılması, dağıtılması ve devri. Pay senetlerinin bastırılması ve dağıtılması konusu Madde 4: (1) Hamiline yazılı...
Nama Yazılı Paylar İçin İlmühaber Bastıran İleride Sorun Yaşar

Nama Yazılı Paylar İçin İlmühaber Bastıran İleride Sorun Yaşar

0
Nama yazılı paylar için ilmühaber bastıran ileride sorun yaşar, anonim şirketlerde, hisse senetlerinin yerine ilmühaber kullanan şirketleri uyarmak ve cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları...
Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması

Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması

0
Anonim şirketlerde pay devrinin sınırlandırılması, şirketler için kimi zaman olmazsa olmazlardan biridir. Şirketler bazen özel durumlarda pay devrini sınırlandırmak isteyebilir. Bu makalede, anonim şirketlerde...
Hisse senedi basımı için gerekli evraklar

Hisse Senedi Basımı için Gerekli Evraklar

0
Hisse senedi basımı için gerekli evraklar hazırlanırken güncel olmasına dikkat edilmesi gereklidir. Sonraki işlemlerde süreci biz takip edeceğimizden bir sorun olduğunu düşündüğümüzde müdahale edeceğimizi...
Hamiline ve Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri

Nama ve Hamiline Yazılı Pay Senedi Devri

0
Nama ve hamiline yazılı pay senedi devri, nama yazılı pay senedi arkasındaki devir tablosu kullanılarak devredilir. Hamiline yazılı pay senedi ise Hamiline pay kayıt...
Nama Yazılı Hisse Senedi

Nama Yazılı Hisse Senedi

0
Anonim şirketler tarafından günümüzde çok sık tercih edilen nama yazılı hisse senedi, şirketinizin menfaatleri bakımından adeta zorunlu hale gelmiştir. Bir şirketin paylarının tamamen ödenmemesi durumunda...
Pay Senedi nedir

Pay Senedi nedir

0
Anonim şirketlerde pay senedi nedir, anonim ortaklıklarda pay sahipliğini ispat etmek amacıyla oldukça önemlidir. Anonim şirketlerde pay senedi, hukuki işlemleri düzenlemek ve sınırları belirlemek...
Nama Hisse Senedi ile Hamiline Hisse Senedi

Nama Yazılı ve Hamiline Yazılı Hisse Senedinin Farkları

0
Nama yazılı ve hamiline yazılı hisse senedinin farkları, en önemli fark hamiline yazılı hisse senedinde hissedarın ismi yazmamaktadır. Anonim şirketlerde hisse senetleri hem nama...
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Avantajları

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırmanın Avantajları

2
Hamiline yazılı pay senedi bastırmanın avantajları nedir diye sorulan sorulara, devrin HPKS üzerinden online olarak yapılabilmesi denilmektedir. Anonim şirketlerde hamiline ortaklık payları hisse senetlerine...